Ha-Bo

Regalskeppet Vasa

Kung Gustav II Adolfs regalskepp Vasa förliste 10 augusti 1628 på sin jungfruresa. När Vasa byggdes skulle hon representera S

Kungaslupen Vasaorden

Den ursprungliga "Stats Eschaloupen" Vasaorden byggdes 1774 på Djurgårdsvarvet i Stockholm efter ritningar av Fredrik Henrik a

Ostindiefararen Götheborg

Det fullriggade skeppet Ostindiefararen Götheborg byggdes på varvet Terra Nova i Stockholm och var det Svenska Ostindiska Komp

Skonerten Sverige

Kappseglingsskonerten Sverige var världens kanske snabbaste tävlingsseglare 1852, drygt 30 meter lång, med två bakåtlutade

Juno & Wilhelm Tham - Göta Kanal

M/S Juno byggdes 1874 vid Motala Werkstad och är världens äldsta registrerade fartyg med övernattningsmöjligheter. Hon har

Briggen Tre Kronor

Den mycket detaljerade och vackra modellen är framtagen i samarbete med skeppsbyggmästare Korhan Koman och Sture Haglund. Till

Korvett typ Visby

Sverige är på god väg att som första land bygga övervattensfartyg i så kallad smygteknik. Fartygsserien, som har namnet k

Havhingsten

Havhingsten fra Glendalough är det nybyggda vikingaskepp som sjösattes den 4 september 2004 i Roskilde. Skeppet är byggt unde